Nieuws

Verduurzaming als een Dienst

Verduurzaming als een Dienst

VISIE DLE  

Om de energietransitie tot een succes te maken is het noodzakelijk om verduurzamen voor iedere portemonnee toegankelijk te maken. Dat is de visie van DLE. Daarom werken wij achter de schermen aan een totaal nieuwe vorm van financieren: verduurzaming aanbieden als een dients. Op dit moment zijn wij onder andere met Advocaten Kantoor Bird& Bird bezig om dit product toepasbaar te maken in de praktijk. Door samen te werken met woningcorporaties, juridisch specialisten, woningeigenaren en gemeenten streven wij ernaar om iedere Nederlander een overdraagbare diensterverlening aan te bieden die bestaat uit een combinatie van ontzorging en financiering. Benieuwd hoe ver DLE hiermee is ?  Lees dan hieronder meer over de gebouwgebonden dienst.

Waarom is er behoefte aan een nieuwe manier van financieren?

Nederland staat voor de complexe opgave om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Om de klimaatdoelen te behalen is het van belang om draagvlak te creëren voor de energietransitie onder particuliere woningeigenaren. Voor veel woningbezitters is de financierbaarheid van een duurzame woning een belangrijke sta-in-de-weg om actie te ondernemen.  

Uit een onderzoek van het NIBUD dat tenminste 2 miljoen eigenhuisbezitters niet voldoende geld achter de hand hebben om de verduurzaming van hun woning zonder geld te lenen.

Aanvullend onderzoek wijst bovendien uit dat de meeste Nederlanders de maatregelen bij voorkeur financieren met eigen spaargeld. Het afsluiten van leningen zoals het verhogen van de hypotheek, het afsluiten van een extra hypotheek, of het afsluiten van een kortlopende lening zijn beduidend minder populair.  

Een mogelijke uitkomst: De gebouwgebonden dienst

Om draagvlak te creëren voor de energietransitie wordt er momenteel gezocht naar alternatieve vormen van financiering. Een van de alternatieven die op dit moment wordt onderzocht is de zogenaamde gebouwgebonden dienst. Bij deze nieuw in te richten dienst wordt de financiering van de verduurzaming niet gekoppeld aan de persoon maar aan de woning. De verduurzaming van de woning wordt volledig voorgefinancierd én uitgevoerd  door een zogenaamde ‘service provider’ (bijvoorbeeld DLE).  

De woningeigenaar betaalt dan een maandelijks bedrag (gelijk aan de huidige energierekening) aan de service provider voor het verlenen van deze dienst. In deze constructie hoeft de woningeigenaar geen persoonlijke lening aan te gaan. Een bijkomstig voordeel van de gebouwgebonden dienst is dat er geen renteschuld is voor de woningeigenaar bij verkoop van de woning. De dienst die wordt afgenomen is immers gekoppeld aan de woning en wordt zodoende overgedragen op de volgende eigenaar. De juridische grondslag voor deze constructie leunt op het zogenaamde ‘kwalitatief recht’.

Door de lange looptijd van de gebouwgebonden dienst én de overdraagbaarheid van het servicecontract op de volgende woningeigenaar is het in theorie mogelijk om alle woningeigenaren in Nederland hun woning van het gas af te halen zonder dat ze daar persoonlijk een lening voor hoeven af te sluiten. Op deze manier is het voor iedere portemonnee op termijn mogelijk om een woning te verduurzamen.  

Van idee naar praktijk

Vorig jaar is er een aanbestedingsproces van start gegaan in Amersfoort waar de gemeente, in samenwerking met de Economic Board Utrecht, middels pilots onderzoekt hoe aantrekkelijk het is voor bewoners en private dienstverleners om de gebouwgebonden dienst in de praktijk toe te passen. Hier wordt onderzocht hoe het aanbieden van een dienst op basis van lange looptijden en met de mogelijkheid om het servicecontract over te dragen op de volgende eigenaar-bewoner kan leiden tot vergaande renovaties voor alle woningeigenaren, zonder dat ze zelf hoeven te investeren. Voor een vast bedrag per maand ontzorgt de service provider woningeigenaren in hun op maat gemaakte route naar een CO2 neutrale woning.

No items found.
Benieuwd wat je zelf kunt besparen?
Bekijk de mogelijkheden