Nieuws

Duurzaamheid in Actie: Stichting OPEN verhoogt tarieven voor zonnepanelenrecycling

In de voortdurende inspanningen om duurzaamheid te bevorderen en verantwoordelijk om te gaan met elektronisch afval, heeft Stichting OPEN aangekondigd dat het tarief voor het recyclen van zonnepanelen per 1 juli 2023 zal worden verhoogd naar EUR 0,04 per kilogram zonnepanelen. Deze maatregel is gericht op het aanmoedigen van een grotere verantwoordelijkheid in de gehele keten van producenten, importeurs, installateurs, en eindklanten, en zal bijdragen aan een beter milieu en een duurzamere toekomst.

Stichting OPEN is een organisatie die zich inzet voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, waaronder zonnepanelen. De stichting speelt een cruciale rol bij het faciliteren van een efficiënt recyclingsysteem dat ervoor zorgt dat deze apparaten op een verantwoorde manier worden verwerkt, zodat waardevolle materialen kunnen worden teruggewonnen en schadelijke stoffen veilig kunnen worden verwijderd.

De verhoging van het tarief voor zonnepanelenrecycling is een belangrijke stap in de richting van een meer circulaire economie. Door producenten, importeurs, installateurs, en eindklanten te betrekken bij het recyclingproces, wordt de verantwoordelijkheid voor het milieu collectief gedragen. Het is niet langer alleen de taak van Stichting OPEN, maar van alle betrokken partijen, om bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Hoe werkt de nieuwe regeling?

Met ingang van 1 juli 2023 zal de afvalbeheerbijdrage voor zonnepanelen als een aparte regel op de factuur van de klant verschijnen. Dit betekent dat het bedrag van de bijdrage afhangt van het nettogewicht van de zonnepanelen in kilogrammen, vermenigvuldigd met EUR 0,04. De importeur of producent van de zonnepanelen is verantwoordelijk voor het berekenen van deze afvalbeheerbijdrage.

De kostenstructuur voor het inzamelen en recyclen van omvormers verschilt van die voor zonnepanelen. Om deze reden wordt met ingang van 1 juli een apart tarief ingevoerd voor omvormers, los van het tarief dat geldt voor zonnepanelen. Het nieuwe tarief voor omvormers wordt vanaf 1 juli als volgt vastgesteld: € 30 per ton voor apparaten kleiner dan 50 cm en € 20 per ton voor apparaten groter dan 50 cm. Tot 1 juli geldt voor omvormers hetzelfde lage tarief als voor zonnepanelen.

De bijdrage wordt vervolgens door de eindklant betaald aan de installateur. De installateur draagt op zijn beurt de bijdrage af aan zijn leverancier, die verantwoordelijk was voor het importeren van de zonnepanelen. Ten slotte zal de importeur de bijdrage overmaken aan Stichting OPEN. Deze bijdragen worden door de stichting gebruikt om het recyclingproces van de zonnepanelen te financieren, zodat de materialen op een milieuvriendelijke manier kunnen worden hergebruikt.

Samenwerking voor een duurzame toekomst

Deze nieuwe regeling benadrukt het belang van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid om duurzaamheid te bevorderen. Het stimuleert producenten om duurzamere materialen te gebruiken en installateurs om bewust te zijn van het milieueffect van hun producten. Eindklanten worden ook aangemoedigd om hun oude zonnepanelen op de juiste manier te laten recyclen.

Stichting OPEN speelt een cruciale rol in dit proces door ervoor te zorgen dat de bijdragen op een transparante en efficiënte manier worden gebruikt voor de recycling van zonnepanelen. Het verhogen van het tarief is een positieve stap naar een circulaire economie, waarin de afvalstroom wordt geminimaliseerd en waardevolle grondstoffen worden teruggewonnen.

No items found.
Benieuwd wat je zelf kunt besparen?
Bekijk de mogelijkheden