DLE voor woningcorporaties.

DLE is dé partner die woningcorporaties helpt om op een effectieve en efficiënte wijze CO2 te reduceren. Wij ondersteunen onze partners bij het verkrijgen van inzicht, verzorgen de volledige coördinatie van de uitvoer en voorzien in monitoring services. Dit laatste is ook van belang bij het renoveren van bestaande bouw.

Een goed plan start met compleet inzicht. Wij beginnen door de woningvoorraad digitaal in kaart te brengen, tot in detail. Op basis van dit inzicht kan de corporatie zelf maatregelen virtueel toepassen en energieprestaties simuleren tot de gewenste uitkomst is bereikt. Ook bij de uitvoer kunnen wij ondersteunen. DLE kan de volledige coördinatie van de ombouw uit handen nemen in samenwerking met reeds aangesloten co-makers of zelf installatiebedrijven aanbrengen die het beste passen bij het project. Bij de oplevering van een woning leveren wij (indien gewenst) een monitoring service en garantiepakket, waarmee de woning altijd verzekerd is van een goed werkende installatie.

Goedkoper uit door datagedreven en onafhankelijk advies

Hoewel veel installatie bedrijven goed werk leveren, hebben ze zelden precies het zelfde belang als de corporatie. Dit kan leiden tot ongewenst hoge kosten. De DLE-methode voorkomt dat corporaties te veel betalen door o.a. te hoge inkoopmarges. Wij bepalen op basis van gedetailleerde data wat het beste plan is. Voor iedere individuele woning opnieuw. Wij laten zien dat  woningcorporaties kunnen  besparen op de ombouw van een woning. Zelfs met de kosten van DLE inbegrepen zijn corporaties vaak goedkoper uit. Op de korte- én lange termijn.

Kies voor zekerheid en controle

DLE maakt samen met de corporatie een plan dat past bij de specifieke wensen van de corporatie en zorgt vervolgens voor de coördinatie van de uitvoer. Het DLE advies resulteert in een beslisboom aan de hand waarvan de corporatie per woning kan kiezen welke route het beste past bij de CO2 reductiedoelstellingen. DLE garandeert de vooraf berekende installatie prestaties en kan met monitoring ook het bewonersverbruik nauwkeurig in kaart brengen. Geen verassingen: dát is de DLEgarantie.

De best beschikbare techniek verzameld op één menukaart

Wij zijn op de hoogte van alle technieken en innovaties in de markt en komen op basis van data tot de best passende oplossing. Iedereen kan op papier zien hoe installaties presteren. Wij weten ook hoe deze in de praktijk in verschillende woningtypen en omstandigheden presteren. DLE heeft  gebruikersdata tot haarbeschikking, waardoor bekend is  hoe de verschillende technieken (of combinaties hiervan) in de praktijk werken in verschillende woningtypen. Wij adviseren dus niet op basis van een onderbuikgevoel, maar op basis van data van eerder door ons omgebouwde woningen.

DLE ontzorgt waar nodig

Met DLE als partner heeft de corporatie één vast aanspreekpunt. Wij maken op basis van de doelstellingen een selectie van technieken en uitvoerders en overzien en garanderen de volledige coördinatie van het project. Dit doen wij ook graag met de huidige co-makers maar dan wél op basis van ons onafhankelijke advies. Benieuwd of een nieuw soort installatieconcept interessant is voor een project? Laat DLE onafhankelijk doorrekenen wat het effect is van de maatregel zodat het zeker is dat het past binnen het totaalconcept van de woning.

Ontdek de Smart Twin

SmartTwin is veel meer dan een digitale kopie van de woning. De samenhang, de bouwfysische inkijk in de woning en de participatie van de bewoner bieden enorme voordelen. Niet alleen in kosten, maar ook om het aanbod goed af te stemmen op de veranderende vraag.